top of page

PMO, Dijital Dönüşüme Önem Veriyor !

Güncelleme tarihi: 18 Eki 2018

PMO, dijital dönüşüme önem veriyor tüm iş süreçlerini zaman, maliyet ve iş gücünden tasarruf için proje yönetim yazılımına taşıyor !


İnşaat sektörü, giderek proje ölçeklerinin büyüdüğü ve karmaşıklaştığı, paydaş sayısının arttığı, bilgi teknolojilerinin kullanıldığı ancak buna karşın maliyetlerin yüksek, verimliliğin ise hala çok düşük olduğu bir sektör. Yapı üretim sürecinin çeşitli evreleri ve farklı departmanları arasında iletişimsizlikten kaynaklı sorunlar, şirketin en önemli sorunları haline geliyor.

DİJİTAL DOKÜMAN YÖNETİM

İnşaat projelerinde başarı, ancak ve ancak dokümanların ve bilgi trafiğinin doğru yönetimi ile mümkündür. Tüm organizasyonun yazışmalar, Autocad dosyaları, BIM Modelleri, Kalite Formları gibi dosyaların güncel versiyonlarına hızlı erişimi çok kritiktir. Birden fazla firma veya organizasyonun gerçekleştirdiği veya müdahil olduğu inşaat projelerinin kontrol ve takibinin yapılabilmesi için ortak kullanımlı bir platform büyük önem arz eder.

EDMS, ( Document Manegement System) ENKA Systems tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş şirketlerin bütün iş akışları için dinamik dokümanlar oluşturmasını sağlayan, bu doküman ve belgeleri dijital olarak saklayıp, dünyanın değişik noktalarındaki kullanıcıların ve paydaşların erişmesini sağlayan küresel bir elektronik doküman ve proje yönetim sistemidir.

Doküman yönetimi, projenin dokümantasyon biriminin ve projeye müdahil olan, işveren, tasarımcı, danışman, kontrolör, proje yöneticileri, merkez kullanıcıları, destek ekipleri, üretici, tedarikçi, alt yükleniciler vb. tüm kullanıcıların etkin katılımını gerektiren bir süreçtir. EDMS kullanıcıları, yetkileri çerçevesinde, doküman oluşturabilir, dosya yükleyebilir, dokümanları güncelleyebilir ve dosyaları revize edebilir.

Gartner’ın yaptığı bir araştırmaya göre mevcut dataların %80 ile %95’lik bölümü kağıt ve lokal PC’lerde, yine başka bir araştırmaya göre dokümanların ortalama %25’lik kısmı ise yanlış yerde tutuluyor. Bu gibi sebeplerden dolayı ulaşılmak istenen doküman ya da dokumanlar kolayca bulunamıyor. EDMS bu tarz sorunların önüne geçerek hem maliyet hem de zaman kazancı sağlarken, sunduğu bir çok özellik sayesinde projelerin kusursuz olarak gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

Detaylı bilgi için: http://www.enkasystems.com/ESWeb/index.php/neden-edms-kullanmalisiniz/


DİJİTAL PROJE VE DOKÜMAN YÖNETİM PLATFORMU


Dijital Proje Yönetimi Platformu ile proje yönetim hizmeti sunduğumuz müşterilerimizin projeye ait güncel verilere ulaşabileceği, ilerlemenin kontrol ve takip edilebileceği, bütçe ve iş programının planlanan ve gerçekleşen değerlerinin gözlemlenebileceği, RFI (Request for Information) paylaşımlarının durumu, proje değişiklikleri, İş Sağlığı ve Güvenliğine ait verilen grafiksel istatistiklerin, sözleşmesel verilen, Uygunsuzlukların grafiksel istatistikleri ve tüm bu bilgilerin " İş Zekası" uygulamaları (PowerBI Dashboard) ile özetlenmiş bilgi ve grafiklere erişebilecekleri dijital bir platform sunulmaktadır.

FINISHLINE

 • Kontrol listesi oluşturma ve işleri bu kontrol listeleri ile takip etme

 • Plan üzerinde hatayı tespit etme ve fotoğraflama

 • Bu hata ile ilgili sorumlulara görev atama

 • Bu hatanın bertaraf edildiğinin kontrolünü yapma

 • Hataların ve kontrol listelerinin kategorize edilerek takibi

 • Hataların ve kontrol listelerinin periyodik raporlanması

Durum tespit ve eksik listesi sürecini dijital olarak kontrol ediyoruz. İş emirlerini hızlı bir şekilde belgeliyoruz, iş akışı ve süreç yönetimi sağlıyoruz. Böylece FinishLine teknolojisi ile % 30-40 oranında zamandan ve iş gücünden tasarruf ediyoruz. 

 • Finishline Bulut (Cloud) tabanlı Kalite Kontrol ve yönetim programıdır.

 • Kağıt ve Dökümantasyon yükünü azaltır.

 • Sahadaki verimliliği arttırır.

 • Kalite Kontrol süreçleri elektronik ortamda kayıt altına alınır.

 • Bütün İmalatların Kalite Kontrolü İşveren ve Yatırımcılar tarafından gözlemlenmesini sağlar.​

250 görüntüleme

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page