top of page
İşveren tarafından proje alanına teknik ekip yerleştirilmesi durumunda, İşveren kalite yönetimi ve izleme talebinde bulunabilir. Bu hizmet tam zamanlı saha kontrolü veya yarı zamanlı saha kontrolleri şeklinde gerçekleştirilebilir. İmalat kontrol noktaları ve kontrol sorumlularını içeren, İmalat Kontrol Planı hazırlanarak, kontrolörlük hizmetleri bu plan dahilinde yürütülür. Testler, deneyler, kontroller, gözlemler yapılarak kalitenin şartnamelere uygunluğu denetlenir.
Kalite yönetimi ve izleme sürecimiz aşağıdaki gibi yürütülmektedir;
Bu hizmet kapsamında Proje Yönetim Ekibi;

Sahada yapılan tüm imalatın proje uygulama çizimlerinde belirlenen teknik ölçülere ve kriterlere uygun olarak gerçekleştirildiğinin birebir sahada kontrolünü yapar,Bu çerçevede, ana imalatların listesini ve kabul şartlarını içeren bir Kalite Kontrol Planlaması oluşturur,

Dizayn aşamasında belirlenen ya da sonrasında Taşeronlar tarafından önerilen tüm teknik şartnamelerin söz konusu imalata uygunluğunu kontrol eder, gerekli görülen durumlarda ek teknik şartname oluşturur,
 
İşin sonunda sahada kullanılan tüm malzemelerin sertifika garanti belgesi, imalatçı veya tedarik edilebilme adresleri vb evrakları toplayarak dokümantasyon olarak İşverene sunar,

Sahada yapılacak imalatlar için Taşeronlar tarafından önerilen yapım metodolojilerinin sözleşmelerde belirlenen kalite standartlarına ve genel yapım kurallarına uygunluğunu kontrol eder ve onaylar,

Sahada yapılacak imalatın her aşaması için Taşeron teknik ekiplerine, imalata ilişkin gerekli bilgilendirmeyi yapar,
Sahada imalat aşamasında oluşabilecek problemlerden ötürü gereklilik arz eden çözümlere ilişkin her türlü detay önerisinde bulunur ve Taşeron önerilerini
değerlendirerek onaylar,

Taşeron tarafından üretilen imalatın sözleşmelerde belirlenen standartlara ve şartnamelere uygun olmaması durumunda düzeltilmesi için sorumlu kişileri bilgilendirir,

Taşeronlar tarafından oluşturulan imalat çizimlerini (shop drawings) ve imalata ilişkin malzeme önerilerini onaylar, Bu çerçevede söz konusu imalatlar için gerekli piyasa araştırmasını yaparak, önerilen malzemenin teknik bazda uygunluğunu ve belirlenen bütçeye etkisini kontrol eder,

Taşeronlarının sahada İş Güvenliği kuralları dahilinde çalışmaları için gerekli planlamayı yapar ve uygulanmasını denetler,
 
Taşeronların sahada çalışabilmesi için gerekli görülen tüm resmi dokümanı bulundurduğunu ve Taşeronların sahada çalıştığı sürece diğer resmi sorumluluklarını (çalışanların Sosyal Güvenlik Sigorta ödemelerinin yapılması, Şantiye Şefi belirlenmesi vb.) yerine getirdiğini İşveren adına denetler.
bottom of page