top of page

“İnşaat ve Gayrimenkul 4.0” temasıyla ortaklaşa düzenlenen 7. Proje Yönetim Zirvesindeydik.

Güncelleme tarihi: 17 Tem 2018

“İnşaat ve Gayrimenkul 4.0” temasıyla ortaklaşa düzenlenen 7. Proje Yönetim Zirvesindeydik.


PMO Proje Yönetim olarak inşaat ve gayrimenkul sektöründeki yenilikleri, seminerleri ve organizasyonları takip ediyor ve destek veriyoruz. Düzenlenen Zirve'nin Sonuç Bildirgesinin aşağıdan inceleyebilirsiniz;


Uluslararası Proje Yönetim Enstitüsü (UPYE) ve Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından “İnşaat ve Gayrimenkul 4.0” temasıyla ortaklaşa düzenlenen 7. Proje Yönetim Zirvesi 21 Nisan Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Zirvede birbirinden değerli konuşmacılar Endüstri 4.0 devriminin İnşaat ve Gayrimenkul sektörüne yansımalarını; Ekonomi, Şehirleşme, Finansman ve Tasarım ve İnşaat 4.0 panellerinde dinleyicilerle paylaştı.


Açılış konuşmalarını Boğaziçi Üniversitesi Yapım Mühendisliği ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başkanı Prof. Turan Özturan ve Uluslararası Proje Yönetim Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Levent Sümer’in yaptığı zirvede ana konuşmacı olarak Kuveyt ve Londra merkezli Quorum Center CEO’su, finans sektörünün önde gelen isimlerinden Tariq Al Rifai katılımcılara global finans piyasalarının mevcut durumu ve geleceğine dair geniş perspektifte bir sunum yaptı. Sn. Al Rifai, dünyadaki krizlerin temelinin aşırı borçlanma olduğunu, ekonomik krizlerin eskiye nazaran daha sık oluştuğunu, petrol fiyatlarının arz-talebe göre şekillenmediğini ve OPEC’in piyasa fiyatına etkisi konusunda gücünün pek fazla olmadığını, merkez bankalarının sanıldığının aksine piyasa belirleyici gücünün olmadığı, tam tersine piyasayı takip ettiğini, çıkarılan bonoların ekonomilere çok olumlu bir etkisinin olmadığını, Çin’in aşırı borçlanma sebebiyle yakın zamanda bir ekonomik krizle karşı karşıya kalabileceğini belirterek ezber bozan ciddi analizlerde bulundu.


Zirvenin Ekonomi 4.0 adlı ana oturumu Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın başarılı ve ufuk açıcı moderatörlüğünde Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Vedat Akgiray, GYODER Başkanı Doç. Feyzullah Yetgin, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkan Vekili Murat Üstay ve Seha Yapı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Sait Culfik’in katılımıyla gerçekleşti. Bu panelde, Tariq Al Rifai’nin tezlerini destekleyecek bir çerçevede dünyadaki aşırı borçlanmanın ekonomilere olumsuz etkileri ve türev piyasaların ve diğer global gelişmelerin dünya ve ülkemiz ekonomisine yansımaları değerlendirildi. Deprem riski sebebiyle kentsel dönüşümün çok hızlı bir şekilde yapılmasının gerekliliği, bunun için yılda 500.000 adet konuttan fazla yenilemenin zorunluluğu, 2017’de satılan 1.4 milyon adet konut içerisinde yabancıya satıştan 4.6 milyar USD gelir elde edildiği, kentsel dönüşümde arsa ve mülk sahipleri ile geliştiriciler arasında bir ortak nokta bulmanın zorluğu ve bunun süreçlere etkisi vurgulandı. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin global politik gelişmelerden olumsuz etkilendiği, Libya, Irak ve Rusya’da son birkaç yılda yaşananlar sebebiyle yurtdışı yıllık sözleşme bedellerinin 30 milyar USD’lerden 15 milyar USD’lere gerilediği ancak bu krizlerin birer fırsata dönüştürülerek Güney Amerika ve Afrika pazarlarına açılım gerçekleştirildiği, finansı da beraberinde götürecek yeni modeller geliştirildiği belirtildi. Sektörün geleceği açısından finansman ve arsa maliyetlerinin ve emsal artışlarının yüksekliğinin sektöre olan negatif etkilerinin azaltılmasının gerekliliği ve gelecek nesillere daha iyi şehirler bırakabilmek için doğru ve uzun vadeli bir şehir planlama yapılmasının önemi vurgulandı.


Şehirleşme 4.0 konulu ikinci panelini yöneten UPYE Başkan Yardımcısı Emrah Mazıcı bu etkinliğin ana teması olan Endüstri 4.0’da yaşanan baş döndürücü gelişmeleri ve sektöre yansımalarını Okta Atölye Kurucu Ortağı Dr. Birge Yıldırım Okta, İlke Planlama Genel Müdürü Özcan Biçer, Honeywell Türkiye ve Kuzey Afrika Bölgesi Stratejik Pazarlama Lideri Sonat Çiftçioğlu, Turkcell IoT Müdürü Onur Turan ile birlikte detaylı bir şekilde değerlendirdi. Bu panelin öne çıkan hususları, kentlerin sosyolojik olarak ele alınması gerekliliği, dünyanın hızla kentleştiği, altyapının giderek artan önemi, şehir planlamanın şehirleşmeden sonra yapılmasının olumsuz sonuçları, yeni nesil kentlerin akıllandırılması gerektiği, Barselona ve Gaziantep’teki başarılı uygulamaların diğer şehirlere yayılması, verinin önemi ve dijitalleşmeyle birlikte milyarlarca cihazın haberleşeceği ve bunun hayatımıza yansımaları olarak öne çıktı.


İlk iki panelde konuşulanlar ekseninde Finansman 4.0 panelinde yeni nesil finansal enstrümanların sektöre yansımaları tartışıldı. UPYE Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Levent Sümer’in yönettiği bu panelde Satış Küpü Başkanı Kürşat Tuncel, Re-Pie CEO’su Hasan Bayhan, Albaraka Portföy Genel Müdür Yardımcısı Avşar R. Sungurlu, PwC Vergi ve Hukuk Hizmetleri Ortağı Umurcan Gago ve Burgan Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Alimoğlu finansmana dair tespit, deneyim ve vizyonlarını dinleyicilerle paylaştı. Artan faiz oranlarından enflasyona, düşen konut fiyat artış oranları ve ipotekli satışlardan mevcut satış fiyatları ve alım güçleri arasındaki artan makasa vurgu yapılarak artık konutun bir yatırım aracı olmaktan çıktığı, bankaların verdiği konut kredilerine alternatif finansman araçları getirilmesi gerekliliği, sektörde fonların henüz emekleme aşamasında olduğu, fonların uzun vadeli yatırım aracı olarak değerlendirilmesi gerektiği, kurumsallaşma, standartlaşma, hukuki altyapı ve istikrar, BES fonları ile entegrasyon ve yapısal reformlar, bu panelin öne çıkan konuları arasındaydı.


Zirvenin sürpriz ve özel konuğu 14 yaşındaki Yapay Zeka ve Robot Tasarımcısı Eray Aktokluk’tu. Eray’ın tasarladığı ve yurtiçi ve yurtdışında sayısız ödül alan robotlardan oluşan bir sunum ve konuşmasından sonra UPYE Yönetim Kurulu Üyesi Biröz Biricik ile yaptığı söyleşi zirveye damga vurdu. Bu kadar genç yaşta böylesi önemli işlere imza atan Eray Aktokluk sorulara olgunlukla ve geniş bir vizyonla verdiği cevaplarla herkesi kendine hayran bıraktı. Eray, başarılarının arkasında yatan sebebin çok çalışmak olduğunu, aslında şu anda da öyle olmasına rağmen ilerde iyi bir yapay zeka tasarımcısı olmak istediğini ve literatüre adını yazdırmak istediğini, mevcut eğitim sisteminin öğrencilerin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik düzenlenmesinin önemini vurguladı. Eray gibi genç yeteneklerin varlığı bizleri geleceğe dair umutlandırdı.


Tasarım ve İnşaat 4.0 paneli zirvenin son oturumuydu. UPYE Yönetim Kurulu Üyesi Emre Uluarabacı’nın vizyoner sunumu ve moderatörlüğünde panelin konuşmacıları Bahçeşehir Üniversitesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Koordinatörü Dr. Gökhan Gelişen, Iron Mountain Gayrimenkul Direktörü Dr. Kağan Ceylan ve Entegre Proje Yönetim Genel Müdürü Kemal Okumuş dinleyicilere endüstri 4.0 devriminin tasarım ve uygulama aşamalarına yansımalarını geniş bir perspektifte ele aldı. Bina yapı modelleri uygulamalarından (BIM), 3 boyutlu yazıcılarla üretime, robot kullanımından drone’la, organizasyonların dönüşüm istek ve kabiliyetlerinin sürece etkisine kadar birçok konu etraflıca değerlendirildi.


UPYE bu zirvenin sonuçlarının ülkemiz için faydalı olması amacıyla karar vericilerce değerlendirilmek üzere aşağıdaki tavsiyeleri hazırladı. Bu tavsiyelerin hayata geçebilmesi için her türlü işbirliği ve detaylı çalışmaları yapmayı UPYE olarak bir vazife olarak addetmekteyiz:

 1. Global ekonomik ve siyasi gelişmeler, içinde bulunduğumuz coğrafya sebebiyle ülke ekonomimizi oldukça kırılgan hale sokuyor. Bu sebeple dönemsel teşvikler rahatlatıcı olsa da uzun vadeli yapısal reformların hayata geçirilmesi oldukça önem arzediyor.

 2. Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) altında Türkiye Müteahhitlik Fonu kurulması ve bu fon sayesinde TVF’nin yatırımcı olarak yurtdışında taahhüt yapan firmalara EPC-F – finansmanı beraberinde götürecek bir imkân sağlaması

 3. PPP ile fonlanmakta olan büyük yatırım proje fonlamasının sermaye piyasası araçlarıyla fonlanabileceği ve ana yatırımcılarının BES fonları ve global fonlar olduğu bir kurgunun hayata geçirilmesi, bunun için TVF altında Türkiye Yatırım Fonu Kurulması

 4. Taahhüt firmalarının yetkilendirme ve sınıflandırılması konusunda ulusal standart getirilmesi

 5. Tüm projelerde uygulanmak üzere ulusal proje yönetim standardının oluşturulması

 6. Yapı denetim ve kamu ihale sistemlerinin yeni nesil inşaat ve üretim anlayışı çerçevesinde güncellenmesi

 7. Konut finansmanında yüksek faizli banka kredilerine alternatif olarak kira getirisine dayalı faizsiz ve BES katkı fonlarıyla entegre edilebilen, “Yapı Tasarruf Sandığı” modelinden çok daha hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirilebilecek “Konut Fonu” kurulması

 8. Kredi Garanti Fonu’na alternatif/tamamlayıcı olarak “Müşareke Fonu” kurulması ve bu fondan yararlanmak isteyen taahhüt ve gayrimenkul firmalarının SPK’ya tabi firmalar olarak yapılandırılması ve gelecekte halka arza kadar gidecek bir değerlendirme/takip sürecine tabi tutulması

 9. GYO ve GYF mevzuatlarında değişiklik yapılması. Spesifik GYO kurmanın teşvik edilmesi, temettü dağıtmanın zorunlu hale getirilmesi, GYF’lerin kamu ortaklı projeler haricinde de iskan almamış projelere yatırım yapabilmesinin önünün açılması

 10. Mega şehirler kurmak yerine teknolojiyi en üst seviyede kullanan akıllı, yaşanabilir ve sürdürülebilir köy modeline geçilmesi, Anadolu’ya tersine göç hamlesinin başlatılması

 11. Kentsel dönüşüm sisteminin enerji verimli, sürdürülebilir ve akıllı yaşam alanları oluşturma mantığına göre tekrar kurgulanması

 12. Kitle fonlama araçlarının ve alternatif finansman modellerinin dönüşüm finansmanında daha yaygın kullanımının sağlanması

 13. Ülke-şehir-kasaba-köy-hane-birey nezdinde kendi kendine yetebilecek bir üretim, yatırım ve verimlilik modelinin hayata geçirilmesi

 14. İnsana ve zihin altyapısına yatırımın tüm fiziksel ve finansal yatırım araçlarından daha önemli olduğu insan odaklı bir yaklaşımın kurgulanması

 15. Kentleşmenin doğayla bütünleşik, mahalle kültürünü esas alan, toplumu izole etmeyen bir stratejiyle tekrar ele alınması

Saygılarımızla,

Dr. Levent Sümer

UPYE Yönetim Kurulu Başkanı

167 görüntüleme

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page